Socha partizána

Autor : Ján Rybárik : plastotvorba,sochárstvo : r. 1953   v. 30 cm

 Akadememický sochár Ján Rybárik sa narodil 15.5.1921 v obci Banka ako prvý zo siedmich detí v rodine Rybárikovcov. Po vyučení kamenosochárskemu a maliarskemu remeslu študoval na výtvarnom oddelení v Bratislave u profesora Jozefa Kostku v rokoch 1940 – 1945. Jeho vzťah k monumentálnej sochárskej tvorbe a klasickým materiálom sa prejavil v umelecko – historických pamiatkach. Svojou odbornou prácou v reštaurátorských akciách pôsobil na území Slovenska (Trnava – Halenárska ul. portál, interiér; Trenčianske Teplice – kúpeľný dom Hammann; Červený kameň – fontána, portál), ale najmä v Bratislave, kde reštauruje v tímovej spolupráci rad významných stavebno– sochárskych diel, čím prispel podstatnou mierou k obnove výtvarných hodnôt historického jadra Bratislavy. Závažnou reštaurátorskou akciou je reštaurovanie významnej pamiatky, viažucej sa na históriu mesta Bratislavy – Dóm sv. Martina.Akademický sochár Ján Rybárik, ktorý vykonával obnovu veže korunovačný symbol na veži Dómu sv. Martinana prelome 60-tych a 70-tych rokov 20. storočia.Dlhoročné práce na tomto diele vykonával spolu s členmi kolektívu, ktorý sa postupne menil a dotváral. Súčasne s touto akciou prebiehala obnova kostola v bývalom kláštore Klarisiek. Tento po reštaurovaní spĺňa novú funkciu tým, že Galéria mesta Bratislavy tu umiestnila stálu expozíciu gotickej maľby a plastiky. Priestor bývalého kostola sa využíva aj na koncerty, najmä počas Bratislavských hudobných slávností. V máji tohto roku by sa bol Ján Rybárik dožil deväťdesiatky. Zomrel 17.8.2005 vo veku 84 rokov v Bratislave, kde je aj pochovaný.

IMG_20191121_155306163.jpg (483,4 kB)

IMG_20191121_155126729.jpg (351,7 kB)

Antik

Socha partizána

Autor : Ján Rybárik : plastotvorba,sochárstvo : r. 1949   v. 30 cm  Akadememický sochár Ján Rybárik sa narodil 15.5.1921 v obci Banka ako prvý zo siedmich detí v rodine Rybárikovcov. Po vyučení kamenosochárskemu a maliarskemu remeslu študoval na výtvarnom oddelení v Bratislave u...
+