Po kúpeli

autor : Paul Peel

 (7. november 1860 - 3. október 1892) bol to Kanadský maliar Získal medailu v roku 1890 v Parížskom salóne a stal sa jedným z prvých   kanadských umelcov, ktorí za jeho života získali medzinárodné uznanie.V roku 1882 sa oženil s Isaure Verdierom a mal s ňou   dve deti: syna (Robert Andre, v roku 1886) a dcéru (Emilie Marguerite, v roku 1888), v roku 1830 získal bronzovú medailu za   svoj obraz Teplo domova a Po kúpeli .Vo svojich 31 rokov umrel na plúcnu infekciu v Paríži vo Francúsku..