Mistr vyšebrodského oltáře » Narození Krista (před rokem 1350), detail, Marie s Kristem cena 4 600 eur