Jednoduché účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo si vedú hlavne samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré sa rozhodli využívať preukázateľné výdavky a nevyhovuje im daňová evidencia. Túto účtovú sústavu tiež vo veľkej miere používajú neziskové účtovné jednotky, ktorým zo zákona nevyplýva povinnosť viesť podvojné účtovníctvo.V cene jednoduchého účtovníctva získa klient:

- vedenie jednoduchého účtovníctva : podľa dohody

- elektronickú archiváciu účtovných dokladov : 50 eur/rok ( cena je individuálna )

- pripomienky, vďaka ktorým viac nezabudne uhradiť dôležité platby. Pripomienky klientovi nastavuje jeho účtovník.

- jednoduché daňové priznanie  ( 1 x za rok typ A - 15 eur , typ  B - 25 eur )

 

Anna Slováková

Tel: 0911034322 e-mail: info@villapsenek.sk

Jednoduché účtovníctvo si vedú hlavne samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré sa rozhodli využívať preukázateľné výdavky a nevyhovuje im daňová evidencia. Túto účtovú sústavu tiež vo veľkej miere používajú neziskové účtovné jednotky, ktorým zo zákona nevyplýva povinnosť viesť podvojné účtovníctvo.
 
V cene jednoduchého účtovníctva získa klient:
 
vedenie jednoduchého účtovníctva
zdarma prístup do online aplikácie
priebežné sledovanie tvorby hospodárskeho výsledku
priebežné informácie o pohybe vybraných položiek - stav hotovosti v pokladni
informácie o lehotách splatnosti dôležitých platieb
elektronickú archiváciu účtovných dokladov
pripomienky, vďaka ktorým viac nezabudne uhradiť dôležité platby. Pripomienky klientovi nastavuje jeho účtovník.
boxy na účtovné doklady