Pre ubytovbanýách hostí je k dispoyicií 

apartmánový transfer villa Pšenek