extra home

Villa Pšenek okrem prenájmu apartmánov sa zaoberá aj
 
 

- kúpa, predaj a sprostredkovanie nehnutelností www.villapsenek.sk/bazar-villa-psenek/nehnutelnosti/

- kúpa, predaj obrazov významných autorov www.villapsenek.sk/extra-home/antikbazar/

- kúpa, predaj archelogických artefaktov, minerálov, skamenelin www.villapsenek.sk/extra-home/antikbazar/

- jednoduché učtovníctvo www.villapsenek.sk/extra-home/jednoduche-uctovnictvo/