Piešťany obec Banka

pozemok o rozlohe 4424 m2 - 10 eur za m2
 
 
 
 
pozemok o rozlohe 3834 m2 - 10 eur za m2
 
 
 
pozemok o rozlohe 5895 m2 - 10 eur za m2
 
 
 
 
tri pozemky vedla seba susediace 282 m2, 1087 m2 
 treti v podielovom vlastnícte 564 m2 všetky tri 10 eur za m2.
 

 

Piešťany obec Piešťany

peť  pozemkov vedla seba susediacich 416 m2, 215 m2, 26 m2, 1262 m2, 597 m2, 10eur za m2
 

 

 Hlohovec obec Leopoldov

pozemok o rozlohe 3739 m2 10 eur - m2