Nehnuteľnosti na predaj okr. Piešťany obec Banka

číslo 1). 
pozemok o rozlohe 4424 m2 - 10 eur za m2
 
 
číslo 2).
pozemok o rozlohe 3834 m2 - 10 eur za m2
 
číslo 3). 
pozemok o rozlohe 5895 m2 - 10 eur za m2
 
 
číslo 4).
dva pozemky vedla seba susediace 282 m2, 1087 m2 a treti v podielovom vlastnícte 564 m2 všetky tri 10 eur za m2.
 

Nehnuteľnosti na predaj okr. Piešťany obec Piešťany

číslo 1).
peť  pozemkov vedla seba susediacich 416, 215, 26, 1262, 597, 10eur za m2
 

Nehnuteľnosti na predaj okr. Hlohovec obec Leopoldov

číslo 1).
pozemok o rozlohe 3739 m2 10 eur - m2