Nehnuteľnosti na predaj 

 Piešťany obec Banka

číslo 1 
pozemok o rozlohe 4424 m2 - 10 eur za m2
 
 
číslo 2
pozemok o rozlohe 3834 m2 - 10 eur za m2
 
číslo 3
pozemok o rozlohe 5895 m2 - 10 eur za m2
 
 
číslo 4
tri pozemky vedla seba susediace 282 m2, 1087 m2 
 treti v podielovom vlastnícte 564 m2 všetky tri 10 eur za m2.
 

Nehnuteľnosti na predaj 

Piešťany obec Piešťany

číslo 1
peť  pozemkov vedla seba susediacich 416 m2, 215 m2, 26 m2, 1262 m2, 597 m2, 10eur za m2
 

Nehnuteľnosti na predaj 

 Hlohovec obec Leopoldov

číslo 1
pozemok o rozlohe 3739 m2 10 eur - m2